VĩnhThụy 06:09 ngày 22/9/18 trong  Bảng viết văn phòng không khung

Bảng từ, bảng kính và những loại bảng khác

Nam châm là một vật chứa Từ có khả năng thu hút hoặc đẩy các vật bằng kim loại nằm kề nó.Mọi Nam châm đều có hai Từ Cực, Cực Bắc và Cực Nam ở hai đầu.Một Từ Trường tạo từ các đường từ đi từ Cực Bắc đến Cực Nam.Một Từ Lực có khả năng thu hút hoặc các vật bằng kim loại Ngoài Nam châm tự nhiên thì hiện nay trên thực tế có rất nhiều loại nam châm khác, ví dụ như nam châm điện, nam châm dẻo, nam châm vĩnh cửu, nam châm nâng… Bút lông có 2 loại  bút lông bảng và bút lông dầu Khăn lau bảng Là nhóm...
Sôi động trong tuần
Bài viết ngẫu nhiên