NgọcNgạn 20:07 ngày 01/6/18 trong  Máy in tem mã vạch phổ thông

Máy in cũ giải pháp cực kỳ tiết kiệm

Khi mua những chiếc máy in cũ thì bạn nên chọn các máy có model và đời càng gần đây càng tốt vì đời càng cũ thì tuổi thọ càng giảm.Đồng thời, nhiều gia đình hiện nay đã sử dụng hệ điều hành Windows 7 nên những máy in cũ chỉ hỗ trợ (driver) cho Windows XP trở về trước sẽ là một bất tiện.